Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej – organizacja polityczno-gospodarcza, ustalająca płacę minimalną


Organizacja polityczno-gospodarcza Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jest ważnym głosem w dziedzinie ogólnoazjatyckiego współpracę — a nawet międzynarodowej, skupiając 10 narodów regionu. Aby zwiększyć swoją skuteczność jako interesu publicznego, organizacja ta rozpoczęła plan podnoszenia minimalnych stawek wynagrodzeń w całym regionie w ramach ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025.

Idea płacy minimalnej jak i jej realizacja przyczyni się do poprawy życia milionów robotników z regionu ASEAN, poprzez zapewnienie godziwego, równego uposażenia za pracę. Wysokość minimalnej stawki zależna jest od kraju, choć bardziej słabe północno-wschodnie państwa musiały podnieść poziom wynagrodzeń do poziomu minimalnej stawki kraju dominującego – Malezji.

Aby spełnić cele określone przez Blueprint, ASEAN planuje regularne spotkania najwyższych przedstawicieli państwa członkowskiego oraz liderów biznesu by omówić podejmowane działania i postępy we wdrażaniu ambitnego procesu ustalenia płacy minimalnej.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej postrzegane jest jako ważny sojusznik w dziedzinie polityki społecznej w regionie, mający na celu zmniejszenie ubóstwa i poprawę życia milionów robotników.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) to wspólna organizacja polityczno-gospodarcza zrzeszająca dziesięć krajów azjatyckich: Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma, Filipiny, Singapur, Tajlandię i Wietnam.

Organizacja od dawna ma na celu ścisłe współdziałanie i tworzenie silnych więzi handlowych i kulturalnych pomiędzy państwami jej członkowskimi. ASEAN ma również za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i stabilność regionu.

Ostatnio ASEAN podjęło ważne działanie polityczne, którego celem jest ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla pracowników w regionie. Pierwsza taka inicjatywa wprowadzona została na Wyspach Filipin w listopadzie 2017 roku. Na początku stawka minimalna usuwa się do 8 peso (około 0,15- EUR) na godzinę, a po przez 6 następnych lat będzie systematycznie podnoszona do 16 peso (0,30 EUR).

Należy zauważyć, iż jest to bardzo ważny krok do ochrony praw pracowników w regionie i przyczyniania się do budowania sprawiedliwego społeczeństwa. Zastosowanie tego typu regulacji powinno być kontynuowane poprzez inne państwa członkowskie ASEAN w celu stworzenia jednolitego poziomu ochrony praw pracowniczych.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) to międzynarodowa organizacja polityczno-gospodarcza, która składa się z dziesięciu krajów, w tym Chin, Filipin, Indonezji, Singapuru i Tajlandii. ASEAN jest silną siłą polityczną i gospodarczą całej Azji Wschodniej.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest ustalenie uniformowych stawek minimalnych płac dla swoich członków. ASEAN naciska na swoich członków, aby implementowali postanowienia dotyczące aktywizacji społecznej, w szczególności dotyczące zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia i godnego życia. Płace minimalne są jednym ze sposobów realizacji tego celu.

Płaca minimalna ma na celu zapobieganie problemom ze strony pracowników, którzy napotykają sztywne przepisy dotyczące wynagrodzeń. Stawki te są wyznaczone przez rządy poszczególnych państw ASEANu, a system ten ma na celu ochronę interesu pracowników. Ma również chronić ich prawa poprzez narzucenie minimalnych poziomów wynagrodzenia i traktowania, godnych warunków pracy oraz minimalnego czasu pracy.

Ostatnie postanowienia ASEAN dotyczące płacy minimalnej wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku. Poprawi to poziom życia dla wielu pracowników w całym regionie poziomie życia i zapewni im większy podstawowe środki do życia. Należy mieć nadzieję, że ta polityka przyczyni się do dalszej stabilizacji i rozwoju regionu.