Jestem autorem następujących raportów. Stan na lipiec 2013

 

Raporty korporacyjne – Corporate working papers:

1. Azatycki Model Ekonomiczny, BDO Research Papers, data: czerwiec 2010.

2. Społeczeństwo całodobowe, BDO Research Papers, data: wrzesień 2010.

3. Raport z badania – Chmura obliczeniowa: bilans korzyści i zagrożeń, ICAN Research, luty 2012. (współpraca: IBM)

4. Raport z badania – Audyt jako wartość dla przedsiębiorstwa, kwiecień 2011, ICAN Research (współpraca: KPMG)

5. Raport z badania – Polskie firmy w mediach społecznościowych, ICAN Research, maj 2012. (współpraca: Capgemini)

6. Raport z badania – Młodzi na rynku pracy: nie tak straszni jak ich malują, ICAN Research, październik 2012. (współpraca: PZU)

7. Raport z badania – Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów:od punktowych inicjatyw po element strategii, ICAN Research, listopad 2012. (współpraca: RWE)

8. Raport z badania – Rozwój menedżerski: gotowość do ciągłych zmian, ICAN Research, grudzień 2012. (współpraca: Bank Pocztowy)

9. Raport z badania – Czy istnieje alternatywa dla rywalizacji cenowej, ICAN Research, marzec 2012 (współpraca: A.T. Kearney)

10. Raport z badania – Innowacje w Polskich firmach, ICAN Research, czerwiec 2012 (współpraca: Capgemini)

 

Ekspertyzy:

1. Współautorstwo w ekspertyzie-raporcie na temat kierunków ekspansji Polski w Azji, s.100, MSZ, 2009. (współautor)

2. Ekspertyza-Raport na temat Malezji , s.60, jedno z Ministerstw (dane poufne), 2012.

3. Ekspertyza-Raport na temat Chin, s.30, jedno z Ministerstw (dane poufne), 2013.

 

Inne publikacje:

1. Strategia dla fundacji Polska Przedsiębiorcza

2. Strategia dla Warszawy/Wrocławia/Gdańska/Krakowa/Katowic wykonana dla Polski Przedsiębiorczej

3. Książeczka Youth Empowerment guidebook w ramach projektu Active Young – The value for Employers dla Forum Ekonomicznego w Krynicy (współautor)

4. Książeczka Employability brochure w ramach projektu Active Young – The value for Employers dla Forum Ekonomicznego w Krynicy (współautor)