Jednolita płaca minimalna w ASEAN?


Stowarzyszenie ASEAN ds. Płacy Minimalnej Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASWNC) ujawniło, że płaca minimalna w regionie wzrośnie z 38,63 USD za godzinę do 530 USD do 2022 r. Byłaby to najwyższa płaca minimalna ze wszystkich krajów ASEAN. Czy podniesienie płacy minimalnej w taki sposób wydaje się dobrym pomysłem? Czy powinniśmy dostosować inne jego aspekty, takie jak wydłużenie czasu jego trwania lub obniżenie stopy inflacji?

Płaca minimalna w krajach ASEAN wynosi obecnie około 580 USD, co stanowi około 0,5% średniej światowej. Jednak toczy się poważna debata na temat tego, czy jest to dobre oszacowanie tego, co stanowi płacę minimalną w regionie.

Płaca minimalna w krajach ASEAN różni się znacznie w różnych krajach i może być nawet dwukrotnie wyższa niż w innych częściach świata. Według niektórych źródeł, takich jak „Bank Światowy”, „ogólna średnia wynosi około 611 USD (USD), co czyni Singapur i Tajlandię jednymi z najwyższych gospodarek konsumenckich”. W związku z tym konieczne jest upewnienie się, że dobrze rozumiemy tę kwestię, abyśmy mogli prowadzić świadomą dyskusję na ten temat.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) nie wynegocjowało jeszcze poziomu płacy minimalnej dla swoich krajów członkowskich. Oznacza to, że kraje te borykają się ze znacznym stopniem niepewności zatrudnienia. W związku z tym firmy nie mogą już polegać na własnych procesach rekrutacyjnych i są zmuszone szukać pracowników w krajach sąsiednich.

Z tych powodów związki rozważają możliwość wprowadzenia jednolitej płacy minimalnej w ASEAN i zaproponowania wspólnego standardu we wszystkich krajach członkowskich. Aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z tym projektem, stworzyliśmy informacyjny przewodnik, który wyjaśnia, o co toczy się gra i dostarcza obu stronom sporu (informacje o tym, jak ASEAN może rozwiązać swoją obecną sytuację, a także przykłady z innych regionów).

Kwestia płacy minimalnej była od dawna w agendzie decydentów, naukowców i decydentów opinii publicznej w regionie. Kwestia płacy minimalnej jest nadal wysoce upolityczniona i kontrowersyjna, ale istnieją oznaki, że decydenci godzą się z tym, jak taka polityka może wpłynąć na przedsiębiorstwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Polityka ta może skutkować znaczącym obniżeniem płac lub zbyt hojnymi systemami wynagrodzeń, które obciążają eksporterów zwiększonymi kosztami, jak również oczekiwaniami kulturowymi, które prowadzą do wyższych wynagrodzeń dla pracowników z krajów spoza ASEAN.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) przyjęło niedawno nową politykę dotyczącą płac minimalnych. W niniejszym raporcie przeanalizujemy wpływ zmiany polityki na rynki pracy, poziom płac i produktywność na poziomie krajów ASEAN.

Brak jednolitej płacy minimalnej w ASEAN od dawna jest problemem. Wielu pracowników jest gotowych pracować za kwotę mniejszą niż minimalna płaca ustalona przez ich rząd. Prowadzi to do licznych przypadków wyzysku i nadużyć.

Początkowa płaca minimalna w ASEAN wynosi obecnie 0,04 USD za godzinę, co dla wielu osób o niskich zarobkach nie wystarcza.

Ponadto podniesienie płacy minimalnej do 60 dolarów za godzinę może pomóc ponad milionowi ludzi w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Zwiększyłoby to ich siłę nabywczą i sprawiło, że szkolnictwo wyższe stałoby się dostępne dla milionów ludzi, których na to nie stać. Należy również zauważyć, że wyższe płace minimalne mogą być postrzegane jako pośredni sposób na walkę z ubóstwem, ponieważ mogą one znacznie ograniczyć ubóstwo poprzez zwiększenie produktywności i uczynienie mieszkań bardziej dostępnymi dla osób o niskich zarobkach.