Indie gospodarczo przyspieszają


Indie to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Indie jako kraj podążają bardzo ambitną trajektorią wzrostu. W 2015 roku naród wyprzedził Chiny, stając się drugą co do wielkości gospodarką świata. Indie nie tylko stały się największymi pod względem wielkości bezwzględnej, ale także wyprzedziły Rosję, stając się czwartą co do wielkości gospodarką po numerze jeden w 2014 r. Ten wzrost gospodarczy był napędzany wieloma czynnikami, w tym innowacjami i technologią; wysoko wykwalifikowana siła robocza; dobra infrastruktura; niskie ceny energii elektrycznej i opłacalne opcje transportu – wszystko to jest wspierane przez zdecydowaną politykę rządową, taką jak przystępna opieka zdrowotna i edukacja.

Rządy centralne i stanowe starają się przyspieszyć wzrost gospodarczy.

„Podczas gdy przeciętny Hindus ma się dobrze, rosnąca klasa średnia w Indiach wydaje coraz więcej niż inne części populacji tego kraju. Firmy takie jak hotele i restauracje rozwijają się znacznie wraz ze wzrostem liczby klientów; ale te firmy również potrzebują więcej pracowników, aby zaspokajać ich rosnące potrzeby.”

Indie to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Rząd stara się to wykorzystać, zachęcając przedsiębiorstwa do inwestowania tutaj.

W świecie rosnącym w tempie ponad 6% rocznie (czyli prawie trzykrotnie szybszym od światowego tempa wzrostu w ciągu ostatnich 50 lat), Indie są jednym z głównych krajów, które przyspieszają swoją gospodarkę.

W 2016 roku Indie miały jeden z najszybciej rozwijających się rynków konsumenckich na świecie i jak nigdy dotąd napędzały wzrost gospodarczy. Jeśli indyjscy konsumenci będą nadal zwiększać tempo wydatków i wydawać więcej, mogą napędzać dalszy wzrost gospodarczy.

Aby przyspieszyć wydatki konsumentów, indyjskie firmy muszą skoncentrować się na oferowaniu ulepszonych produktów i usług z większą liczbą opcji dla klientów, począwszy od zakupów online, przez płatności online, po usługi mobilne i zarządzanie treścią. Muszą również zachęcać klientów do kupowania większej liczby produktów i usług w miarę upływu czasu poprzez wzmożone działania marketingowe i promocje. Indyjskie start-upy również ciężko pracują, aby wprowadzać nowe sposoby dla swoich konsumentów, aby uzyskać dostęp do produktów i usług, aby uwzględnić to przyspieszenie w swoich strategiach sprzedaży.

Tempo wzrostu indyjskiej gospodarki jest przedmiotem zazdrości dużych krajów rozwijających się. Ale ten wzrost został osiągnięty wysokim kosztem.

Szacuje się, że 4% ludności w Indiach zużywa ponad 50% PKB kraju, co stanowi znaczną liczbę. Ta wysoka konsumpcja nie zapewnia obywatelom wystarczających możliwości zatrudnienia; tak więc tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie to ciągła walka zarówno rządów, jak i przedsiębiorstw o zaspokojenie potrzeb rosnącej siły roboczej i poprawę produktywności.

Globalizacja przyspiesza, a Indie są bardzo ważną częścią tego procesu. Kraj, który znalazł się na 13. miejscu w indeksie Ease of Doing Business Banku Światowego, odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat.

Wielu uważa, że wzrost gospodarczy Indii ma mniej wspólnego z dobrobytem gospodarczym niż z PKB na mieszkańca, który wzrósł z 2600 dolarów rok temu do 6300 dolarów obecnie. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że jest to głównie wynik ludzi pracujących dłużej i żyjących dłużej (bardziej wykształconych), inni zwracają uwagę, że ludzie nadal preferują bardziej tradycyjny styl życia w porównaniu z innymi krajami azjatyckimi.