Indie gospodarczo przyspieszają


Polska gospodarka rośnie w tempie niebywałym. W ubiegłym miesiącu indeks GUS pokazał silny wzrost produkcji przemysłowej, a także dał nam stały wzrost PKB. Widzimy również rosnący eksport produktów do innych krajów. To potwierdzenie faktu, że nasze gospodarka jest zdolna do zachęcania inwestorów i przedsiębiorców, aby wprowadzać w nowoczesne technologie i postępy. W ten sposób możemy zwiększyć genenerowanie dochodu narodowego i poprawić jakość życia mieszkańców Polski.

Oczywiście duże znaczenie ma również to, jak gospodarka radzi sobie z obecną sytuacją pandemiczną. Wiemy już, że polskie państwo wprowadziło liczne programy pomocy dla firm, aby pomóc im przetrwać okres trudnych czasów. Przykładem tego są programy wypłat dla pracowników i przedsiębiorstw, a także redukcja podatków i obniżenie oprocentowania kredytu. Domyślamy się, że dostrzeżony został potencjał polskich firm i izba gospodarcza pospieszyła z tymi działaniami naprawczymi.

Indywidualne firmy bardzo odczuwają te pozytywne skutki. Mamy coraz więcej małych firm wypuszczanych na rynek każdego miesiąca. Jest to ogromny sukces polskich podmiotów gospodarczych, pokazujący, że obecnie ekonomiczne realia stają się coraz bardziej korzystne dla mniejszych firm oraz ludzi chcących samodzielnie prowadzić swoje interesy. Dziś można powiedzieć, że indie idą naprzód szybciej niż kiedykolwiek.

Niewątpliwie wprowadzone programy pomocy oraz stale rosnące inwestycje decydenta sprawiają, że Indie Gospodarcze szybko przechodzą na główny nurt polskiej transformacji gospodarczej. Musimy jednak być ostrożni i postawić szlaki budowania silnych i trwałych podmiotów gospodarczych opartych na fertycznej i dynamicznej strukturze, szanującej nasze rodzinne tradycje i wartości, a także innowacyjnym myśleniu. Tylko dzięki temu Polska będzie mogła czerpać pełni ze swojego potencjału ekonomicznego.

Indie gospodarczo przyspieszają i wiele wskazuje na to, że będą rywalizować z Chinami jako drugi największy rynek na świecie. Trend ten potwierdza się za pomocą pozytywnych danych o ostatnich aktualizacjach dotyczących indyjskiego sektora gospodarczego.

We wcześniejszych raportach Ministerstwo Finansów Indii wskazało, że gospodarka Indii rośnie w tempie 8%. W kolejnym raporcie Ministerstwo Gospodarki i Pracy odrzuciło informacje o obniżeniu PKB Indie do 4,0%. Prognozuje ono 7,4%, głównie z korzyści z nowych reform jako skutku bardzo dobrego numeru odpowiedzialności budżetowej. Co więcej, uruchamianie programów reform przez władze, takich jak Program Reform Gospodarczych (ERP) i Program Interoperacyjności i Ustalenia (PIU), ma zapewnić innowacyjne środowisko rozwoju przedsiębiorstw.

Indyjski rząd wspiera także lokalne firmy technologiczne i e-Commerce, aby promować ich regionalny rozwój. Do tego dochodzi powstanie nowych firm i inwestycja w start-upy w celu maksymalizacji efektów synergetycznych. Coraz więcej firm decyduje się na ustalenie swojej siedziby w Indiach oraz stworzenia bazy produkaja offshore.

Jest naprawdę imponująco zobaczyć jaki postęp poczyniono od czasów Liberalizacji Gospodarczej z 1991 r. Indie stawiają teraz na promowanie swojego kierunku gospodarczego na całym świecie i nawiązanie przyjacielskich stosunków handlowych ze swoimi sąsiadami. Jest to jedyny krok do osiągnięcia globalnego statusu rynku finansowego i uczynienia z Indii energicznego centrum innowacji technologicznych oraz biznesu dla całego świata.

Polskie podmioty gospodarcze są dziś świadkami niezwykłego przyspieszenia. Firmy zyskują nową energię i mobilizują swoje zasoby do tworzenia wyjątkowych inicjatyw biznesowych. Indie, które wcześniej były znane zaostrzonym rynkiem, teraz widzimy je traktować prostu i oferują lepsze możliwości dla stron biznesowych.

Skutki tego trendu są widoczne dookoła nas. Rozważmy przykładowo start-upy, których liczba stale rośnie w wielu miastach, między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Oni mają dużo szybszy i łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii niż jeszcze kilka lat temu. Uzyskanie dodatkowego finansowania jest o wiele prostsze niż przedtem, a sektor finansowy jest skory do udzielenia pomocy startupom o potencjale do osiągania sukcesów na poziomie skalowanym.

Gospodarka polska także odczuwa wymierne korzyści z tego trendu. Konsumenci mogą teraz cieszyć się bogatszym asortymentem usług i produktów. Stała się również bardziej atrakcyjna dla inwestorów oraz nabywców i sprzedawców towarów z całego świata.

W celu stymulacji tego proces* powinniśmy na nowo docenić potencjał polskich podmiotów gospodarczych, jako istotnego czynnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Możliwość tworzenia nowej wartości poprzez prostotę i przejrzystość regulacji aktywnych na rynkach otwiera nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego – lepsze transakcje i większa innowacyjność prowadzi do lepszych rezultatów finansowych i społecznych. Trzeba mieć nadzieje, że Indie będzie przyspieszać pomostem dla postępu w Polsce!