Polacy największymi zwolennikami UE? Niemożliwe?
,

Polacy największymi zwolennikami UE? Niemożliwe?

Koniec świata! Wydawało by się ze to niemożliwe, ale sporo się zmieniło od 2004 roku – momentu akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej. W szczególności w latach 2009-2016, co pokazuje poniższy wykres. W 2015 roku to Polacy mieli najbardziej pozytywny odbiór przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Read more

Ujemne stopy procentowe
,

Ujemne stopy procentowe

Strefa euro oraz Szwecja, Szwajcaria, Dania i Japonia wprowadziły ostatnio w różnej formie ujemne stopy procentowe, mające na celu powstrzymanie narastającej deflacji, osłabienie rodzimej waluty, a co za tym idzie stymulowanie wzrostu gospodarczego. Kraje te stanowią sporą część światowej gospodarki, co oznacza, że wbijana przez lata przyszłym ekonomistom na uniwersytetach całego świata zasada, że przecież cena kapitału nie może być ujemna, właśnie wzięła w łeb. Mówiąc inaczej, oznacza to, że dotychczasowe role się całkowicie odwróciły i że de facto instytucje finansowe dopłacają do pozyskiwanego u nich kapitału…

Read more

Kiepskie czasy dla młodych
, ,

Kiepskie czasy dla młodych

Polacy nie różnią się wiele od Włochów, o których często się mówi ze mieszkają z mama. Sytuacji młodych nie poprawiły również programy rządowe – Rodzina na swoim i Mieszkania dla młodych raczej okażą się w przyszłości tykającą bombą generującą spiralę zadłużenia polskich rodzin (tak jak popularne kiedyś kredyty frankowe), niż faktycznie zmienią sytuację mieszkaniową czy demograficzną Polski.

Read more

Europejczycy wolą mieszkania na własność
,

Europejczycy wolą mieszkania na własność

W 2014 roku było więcej właścicieli niż najemców w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Populacja z największym odsetkiem mieszkań i domów własnościowych jest w Rumunii (96,1%), Słowacji (90,3%) i Litwa (89,9%). Zaś kraje z największą liczbą najemców to przede wszystkim Niemcy (47,5% społeczeństwa), Austria (42,8%) i Dania (36,7%).

Read more

Czy w 2016 Europa w końcu wyprzedzi USA?
, ,

Czy w 2016 Europa w końcu wyprzedzi USA?

Czy w 2016 roku roku europejskie akcje zdołają w końcu przebić amerykańskie? Ponieważ, aby ukazać tendencję przyrostu dochodów na tle zmian cyklu dochodów, ocenie podlega wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w ciągu ostatnich 10 lat, skutkiem czego obecne wyceny są skrajnie zdesynchronizowane i niemiarodajne. Z tego powodu akcje amerykańskie są znacznie droższe niż ich średnia wynikająca z historycznych statystyk. Zaś akcje na wszystkich głównych europejskich giełdach zdają się być niedowartościowane, biorąc pod uwagę ich średnią wartość na przestrzeni ostatniego wieku.

Read more

Grecki sektor spedycji nie taki wielki
,

Grecki sektor spedycji nie taki wielki

Grecki Urząd Statystyczny ogłosił, że spedycja i usługi kurierskie generują około 9 mld $ co jest równoznaczne z 4% wartości produktu krajowego brutto (PKB) Republiki Helleńskiej. Natomiast kiedy powiążemy z tym biznes to cały sektor osiągnie wartość 7,5% PKB czyli 17 mld $. Mówi się, że spedycja dalekomorska i oceaniczna wraz z powiązanymi branżami handlowymi zatrudnia ponad 192.000 osób. To 4% wszystkich pracujących Greków.

Read more

Dania – podatki większe niż połowa PKB
,

Dania – podatki większe niż połowa PKB

Dania stała się pierwszym państwem, któremu udało się zebrać więcej niż połowę dochodu narodowego w podatkach. Zgodnie ze statystykami, które ukazują, że w Dani jest najwyższy poziom zarejestrowanych podatków w całym uprzemysłowionym świecie zachodnim… W 2014 roku nastąpił gwałtowny wzrost opodatkowania duńskich obywateli o 3,3%, co stanowi łącznie 50,9% wartości całego produktu krajowego brutto Dani.

Read more

Własne mieszkanie nie oznacza bogactwa
,

Własne mieszkanie nie oznacza bogactwa

Jak się okazuje, ceny zakupu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych są stosunkowo niskie względem innych państw świata. USA zajmują 33 miejsce na 41 badanych, plasując się nieco poniżej Holandii i tuż nad Francją, Rumunią, Litwą I Chorwacją, które mają najwyższy poziom cen zakupu własnego mieszkania.

Read more