Indie przyspieszają

,
Indie przyspieszają

Indie umocniły się w ostatnim czasie na pozycji globalnego lidera z najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie. Według oficjalnych danych indyjskie PKB wzrosło o 7,3% w ostatnim kwartale 2015 roku, przebijając ubiegłoroczny wzrost w tym samym okresie. Ponadto badania przewidują, że roczny wzrost w Indiach w 2016 roku będzie najwyższy od pięciu lat, osiągając poziom 7,6%.

Indie, będące jednym z głównych światowych importerów ropy naftowej, odniosły duże korzyści z rekordowo niskich cen ropy w ostatnim czasie. Tzw. „efekt ropy” był największym stymulatorem indyjskiego wzrostu, będąc odpowiedzialnym za ponad 1% całościowego wzrostu PKB w 2015 roku, przyczyniają się do wzrostu siły nabywczej osób fizycznych, przedsiębiorstw i sektora publicznego.

Jeśli spełnią się obawy co do zamierzonego wzrostu w chińskim planie gospodarczym, Indie staną się jedyną gospodarką na świecie rozwijającą się na poziomie szybszym niż 7% w skali roku. Podczas gdy w 2016 roku gospodarki wielu państw w Ameryce Południowej i w Europie będą nadal przezywać turbulencje, będące reminiscencjami ostatniego kryzysu gospodarczego, ekonomiści spoglądają z nadzieje na Azję i Afrykę, gdzie powoli przenosi się środek ciężkości globalnego wzrostu gospodarczego. Obecnie na tych dwóch kontynentach znajduje się 12 spośród 20 najszybciej rozwijających się państw świata. Największe gospodarki, takie jak Chiny, Indie czy Indonezja, mogą osiągnąć razem ponad 17% wzrostu globalnego PKB, przy jednoczesnym posiadaniu ponad 40% światowej populacji.

Z danych branżowych firm internetowych wynika, że ilość indyjskich użytkowników sieci przekroczyła w 2015 roku 400 milionów, wyprzedzając tym samym USA. Indie stały się zatem drugim państwem po Chinach z największą liczbą użytkowników Internetu. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący trend młodzieży używających prawie nałogowo smartfony, Indie osiągną poziom 600 milionów do 2020. Oficjalne dane rządowe, opublikowane kilka miesięcy temu, podały, że ilość użytkowników telefonów komórkowych w Indiach przekroczyła 1 miliard.

Entuzjazm wywołany takimi danymi przełożył się bezpośrednio na optymizm inwestorów na giełdzie, wywołując prawdziwą hossę w ubiegłym roku. Spowodowało to rekordowy napływ kapitału w postaci funduszy venture capital i wyraźnego zainteresowania Indiami przez gigantów z Krzemowej Doliny, jak Google czy Facebook. Zgodnie z danymi grupy inwestycyjnej VCCEdge, tylko w 2015 roku, globalne grupy inwestorów włożyły w indyjskie startupy ponad 5 miliardów dolarów, podwajając tym samym w porównaniu do roku 2014 swoje finansowe zaangażowanie w tym kraju.

Indie się zmieniają. Indyjskie banki znacznie zwiększają krajową ofertę kredytową dla średniej klasy, ułatwiając tym samym nabywanie przez obywateli dóbr konsumpcyjnych takich jak sprzęt RTV AGD, elektronikę czy motory, napędzając tym samym popyt wewnętrzny i zwiększając rodzimą produkcję. Obecnie indyjskie instytucje finansowe usilnie starają się dotrzeć do nowych klientów w średnich miastach, gdzie dochody, a tym samym popyt, rośnie znacznie szybciej niż metropoliach.