Inwestycje w złoto


Inwestycje w złoto

Jednym z głównych powodów wzrostu wartości złota są ujemne stopy procentowe, wprowadzone w ostatnim czasie przez banki centralne wielu krajów. Narodowy Bank Japonii dołączył niedawno do rosnącego grona państw, które zdecydowały się na ten krok. Podobnie zresztą postąpił Szwajcarski Bank Narodowy, czy Europejski Bank Centralny, łudząc się, że wprowadzenie ujemnej wartości pozyskiwanego kapitału, pobudzi konsumpcję wśród społeczeństwa.

Ujemne stopy procentowe oznaczają, w dużym uproszczeniu, m.in. to, że bank centralny „dopłaca” do wzięcia kredytu, mając nadzieję, że większa ilość pieniądza na rynku pobudzi koniunkturę. Proceder ten, który do niedawna było dla wielu ekonomistów nie do pomyślenia, dzięki ostatniemu kryzysowi, stał się faktem. Szwedzki bank centralny ogłosił kilka tygodni temu, iż obniżał wcześniej stopy procentowe do wartości ujemnych i ostrzegł, że może je ponownie obciąć. Decydenci kanadyjscy również rozważają obniżenie kosztu pozyskiwania kapitału poniżej 0, a członek zarządu amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Janet Yellen, poinformowała, że FED (bank centralny USA) bada skutki ewentualnego krótkoterminowego obniżenia wartości stóp procentowych poniżej 0, jeśli sytuacja gospodarcza państwa by tego wymagała.

41

W czasie kiedy stopy procentowe rosną, złoto zazwyczaj ma skłonność do konkurowania z innymi, obiecującymi podobną stopę zwrotu, obiektami inwestycyjnymi. Ponadto, przy długotrwałych ujemnych stopach procentowych może pojawić się postępująca inflacja, pociągając tym samym lokowanie swoich oszczędności w kruszcu przez inwestorów I skupywanie złota, zmniejszając tym samym jego ilość na rynku. Tym samym wzrastają obawy inwestorów o rentowność banków w przypadku powolnego wzrostu I niskiego oprocentowania. Zaś rentowność obligacji skarbowych USA spadła pomimo zastosowania swoistego “planu bezpieczeństwa” dla nich, co tylko jeszcze bardziej zwiększyło wartość złota.

41b

Globalny popyt na złoto spada od 2011 roku, co jest pokłosiem z jednej strony światowego spowolnienia gospodarczego, które uderzyło rykoszetem również w branżę jubilerską, a z drugiej turbulencji giełdowych w Chinach. Obecnie jednym z najważniejszych czynników napędzających popyt złota pozostają banki centralne, które kupują je głównie od Rosji i Chin. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez J.P. Morgan na podstawie danych od 1975 roku, złoto jest dużo bezpieczniejszym i zyskowniejszym obiektem inwestycyjnym niż akcje, obligacje czy innych narzędzi finansowych w sytuacji niskich lub malejących stóp procentowych.  W takiej sytuacji rynkowej, miesięczny zwrot na złocie wynosi 1,4%, przy średniej z alternatywnych obiektów inwestycyjnych na poziomie 0,4%.