Polacy największymi zwolennikami UE? Niemożliwe?

,
Polacy największymi zwolennikami UE? Niemożliwe?

Koniec świata! Wydawało by się ze to niemożliwe, ale sporo się zmieniło od 2004 roku – momentu akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej. W szczególności w latach 2009-2016, co pokazuje poniższy wykres. W 2015 roku to Polacy mieli najbardziej pozytywny odbiór przynależności Polski do Unii Europejskiej.

51

Ostatnio pojawiają się coraz silniejsze głosy obserwatorów, że ewentualne wyjście Zjednoczonego Królestwa (tzw. Brexit) ze struktur unijnych, poprzedzone zbliżającym się powszechnym referendum, może stać precedensem i argumentem dla ruchów separatystycznych, znajdując naśladowców wzywających do powszechnych referendów za opuszczeniem Unii. Jeśli zostanie uruchomione domino, będzie już bardzo trudno powstrzymać postępujący proces dezintegracji i opuszczania UE przez kolejne państwa.

Obecnie liderzy Unii Europejskiej są przekonani, że po Wielkiej Brytanii następnymi państwami do przeprowadzania referendów za pozostaniem w UE są kraje skandynawskie oraz Grupa Wyszehradzka (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja). W ocenie brukselskich decydentów, jest to przede wszystkim spowodowane długotrwałymi tradycjami antyunijnymi i silnymi ruchami narodowymi w tych państwach, szczególnie zauważalnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Niedawne ataki terrorystyczne we Francji i w Belgi, ukazujące nomen omen słabość instytucji unijnych, zapewne wzmocnią jeszcze postawy sceptyczne wobec dalszej integracji.

Tagi: ,